معرفی بنیاد خیرین مدرس (مردم‌نهاد، غیردولتی)

62
بنیاد خیّرین مدرس با بهره‌گيري از توانمندی‌های مادی و معنوی خيّرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيک‌انديشان در تقويت و گسترش زير ساخت‌هاي آموزش عالي می‌کوشد و به‌منظور رشد و شكوفايي استعدادهای جوانان ايران اسلامي و اعتلای علمی فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس قدم بر می‌دارد. http://bonyad.modares.ac.ir/
pixel