فضای طلبگی در مجموعه هیاهو موج می زند

123

صحبت های رئیس انجمن شعر طلاب در آیین رونمایی مجموعه شعر هیاهو - مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. اثر: محمدمهدی خانمحمدی

Eshragh
Eshragh 123 دنبال کننده