رادیو مهرآوا: عاشقانه ها (شماره 18)- حاضری؟ لبخند

30,777

دکلمه متن زیبای «حاضری؟ لبخند» به قلم مسعود خدیوی کاشانی؛ خوانش: مرضیه جعفری و مرتضی پرنیان؛ ادیت: مرتضی پرنیان؛ آوا: مجید اخشابی؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava