آهنگ جاستین بیبر...we are تقدیم به آجی آیناز برای تولدش

2,966

آجی جونم ایشالا صد سال عمر کنی بعد صدات کنیم نَن جون آیناز خخخخخ ببخشید دیر شد