زغال‌سازان مسلح

10
کوره‌داران زغال در کوه حاتم آتش به پا کردند اما اجازه نمی‌دادند که نیروهای منابع طبیعی برای خاموش کردن آتش به منطقه وارد شوند.
pixel