اول با سنگ آجر را میشکنه بعد با انگشتاش سنگ رو میشکنه

136

اول با سنگ آجر را میشکند که مشخص بشه چقدر سنگ قویه، بعد با انگشتاش سنگها رو نصف میکنه!

ویدیو HD
ویدیو HD 11 دنبال کننده