جشن میلاد سه سردار کربلا - تکیه مش قاسم فروردین 98

74

هرچند جمعی کوچک لکن یاد و خاطره بزرگ مردان خلقت گرامی داشته میشود؛قرین به هفتاد سال قبل زمانی که بسیاری در منطقه شمیرانات در عیش و نوش و ببخبری بسر میبردند؛ مش قاسم هایی منتخب خداوند گردیدند تا با برگزاری مراسم عزا و میلاد یاد و خاطره هدایت گران خلقت زنده نگه داشته شود ؛ کودکان و نوجوانان در این فیلم مصداق بارزی از انتقال سینه به سینه خط سرخ علوی از 1400سال قبل تاکنون خواهند بود. با تماشای این فیلم با ما همراه و همدل باشید.

حسین توکلی
حسین توکلی 73 دنبال کننده