خدای یهود و مسیحیت اژدهاست + سند در کپشن از کتاب مقدس شان

192

مسیحیت به کتاب مقدس معتقده پس خدای در کتاب مقدس یهود همان خدای مسیحیت تثلیثی است در سموئیل باب 22 خدای یهود عین دیو و اژدهاست: 8-آنگاه زمین متزلزل شد و به جنبش درآمد؛بنیان آسمانها بلرزید و مرتعش گشت،زیرا او(یهوه)به خشم آمده بود. 9-از بینی‌اش دود برآمد،از دهانش آتش سوزنده برجهید،و اخگرهای سوزان از او شعله برکشید. 10-آسمان را خم کرد و فرود آمد؛تاریکی غلیظ زیر پاهایش بود. 11-سوار بر کروبی پرواز کرد،و بر بالهای باد نمایان گردید... البته از نظر ما اینها دروغهایشان است نسبت به خدا و پیغمبرانش

filimo
دل - فصل 1 قسمت 14
%91
سریال دل، داستانی ست عاشقانه و درام که روایتگر مسیر و ماجراهای تلخ جدایی یک زوج است.
pixel