صورت معمالات فصلی چیست؟

11
گزارشات فصلی به معنی ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فرش و قراردادها و همچنین ارائه اطلاعات صادرات و واردات، بیمه، حمل و نقل و اجاره مربوط به یک فصل، کسب و کار شماست. که می بایست در یک بازه ی زمانی یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ارسال بشود.
Hatra_Soft 2 دنبال کننده
pixel