تکنامه - اجسامی که بر خلاف قوانین فیزیک عمل می کنند!

503

در زندگی عادی خیلی چیزها قطعی هستند: اگر بادکنکی بر روی یک کاکتوس بیفتد، می ترکد. اگر پنکه را به سمت یک دسته کارت بازی که روی هم چیده شده اند بگیرید، خانه کارت ها فرو می ریزد و همچنین اگر نان تست شما روی زمین بیفتد، حتما طرف مربایی آن با زمین اصابت می کند! خیلی خب! حالا این آخری یک واقعیت فیزیکی قطعی نیست. این ویدئو همه چیز را تغییر می دهد! متن کامل: https://www.technameh.com/?p=3678