وقتی عسگر اولادی راه احمدی نژاد را پیش می گیرد

652
به نظر می رسد فرهنگ محاوره ای #احمدی_نژاد به آقای #عسگر_اولادی هم سرایت کرده و ایشان برای توجیه قصورات یا استنکافات خود بر علیه سیاست های ارزی می شورد و قرار است اسناد بی توجهی خود در تامین مصالح ملی را به عنوان اسناد علیه #بانک_مرکزی اقامه کند. وقتی ایشان از انجام ندادن وظایف صادراتی در طی 6 ماه صحبت می کند، به جای استناد به تأمین نشدن سود های سرشار خود سیاست های دولت را عامل این رکود عنوان می کند.
asreeghtesad 20 دنبال کننده
pixel