رویکردهای تفسیری به کتاب مقدس در گفتگو با مهدی لک‌زایی

382
صدانت 2.4 هزار دنبال‌ کننده
در گفتگو با مهدی لک‌زایی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب به میزبانی مریم السادات سیاهپوش به همت صفحه‌ی اینستاگرام انجمن علمی ادیان و عرفان واحد علوم تحقیقات پنج‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۰ گفتگوهای ادیانی
صدانت 2.4 هزار دنبال کننده
pixel