چطور خدمات کوچینگمان را قیمت گذاری کنیم؟

253
ایده آل کوچینگ 22 دنبال‌ کننده
253 بازدید
اشتراک گذاری
قیمت گذاری روی ساعتنها و خدمات کوچینگ یک دغدغه آشنا برای کوچهاست. در این ویدئو در مورد اینکه چه روشهایی برای قیمت گذاری وجود دارد صحبت کرده ایم. سیاست قیمت گذاری و عوامل موثر بر قیمت گذاری جلسه کوچینگ چه چیزهایی است؟
pixel