منشا بروز بحران هایی نظیر کرونا

22
حجت الاسلام واشیان با اشاره به بروز برخی مشکلات ناشی از بحران بیماری کرونا در کشور راه کارهای موجود در این زمینه را مورد بررسی قرار می دهد.
pixel