ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

حل تمرین سیگنال - سوالات پایان ترم دکتر احمدوند

381
حل گام به گام سوال 1 بخش (الف) امتحان پایان ترم، اردیبهشت 94، استاد دکتر احمدوند، درس تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها (اپنهایم) توسط آقای مهندس آقامیری. صورت سوال: «اگر ورودی یک سیستم LTE با پاسخ ضربه (h (t بصورت (x (t خروجی (y (t بیابید»
فری پیپر 6 دنبال کننده
pixel