رئیس کل بانک مرکزی- صادرات ریالی، خروج سرمایه از کشور است

134
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.4 هزار دنبال‌ کننده
Nov 10, 2018 - رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صادرات وقتی برای کشور مفید است که موجب ورود ارز یا کالا به کشور شود، صادرات ریالی را به مثابه خروج ...
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.4 هزار دنبال کننده
pixel