ترفندهای سفر - چگونه چمدان ببندیم

1,383

اگر زیاد اهل سفر هستید یا اگر نمی توانید بار با حجم زیاد در سفر با خود ببرید، باید بدانید که چگونه به صورت اصولی و حرفه ای چمدان ببندید. این ویدیو در سه دقیقه توضیح می دهد چگونه چمدان ببندیم