مسابقات جایزه بزرگ تریکینگ تبریز

86

یکی از بهترین و زیباترین ادیتهای که از مسابقات تریکینگ شده. همینطور میشه به نوع برگزاری و جلوه های خوب مسابقه اشاره کرد. باتشکر ویژه از اقای مهدی ایمانی نماینده تریکینگ تبریز

تریکینگ
تریکینگ 257 دنبال کننده