جنگ تمام عیار تجاری آمریکا و چین

224
جنگ تمام عیار تجاری آمریکا و چین با ادامه سیاست های یکجانبه آمریکا در قبال پکن حالا شرکت های چینی با توقف کامل خرید محصولات کشاورزی آمریکا در مقابل یکه تازی های ترامپ تمام قد ایستاده اند
خبرگزاری صدا وسیما 1.2 هزار دنبال کننده
pixel