ابزار فرم ساز، پُرس لاین، چگونه کار می کند؟

3,158
3,158 بازدید
اشتراک گذاری
نرم افزار فرم ساز و پرسشنامه آنلاین پرس لاین را برای ساخت پرسشنامه و ارسال فرم نظرسنجی و دریافت بهنگام نتایج و خروجی اکسل استفاده کنید. رایگان شروع کنید. پُرس لاین، انجام تحقیقات بازار، رضایت سنجی مشتری، نظرسنجی کارکنان و ارزیابی عملکرد پرسنل و تحقیقات دانشگاهی را برای مدیران سازمان ها، پژوهشگران و دانشجویان ساده، سریع و کم هزینه می کند.
pixel