برنامه دوربین؛ قسمت 14؛ قسمت سوم سفرنامه آقای شهربانی؛ شبکه جهانی جام جم

181

قسمت چهاردهم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: آقای شهربانی سفری را شروع کرده به جاهای مختلف از جمله منزل یکی از دوستانش که خانم خانه ایرانی است و این خانواده که جزء خیرین هستند؛ هردو هفته یکبار برای حدودا پنجاه نفر غذا میپزند. ارسالی از: آقای شهربانی از آمریکا شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45