به کودکان بیاموزید در موقع عصبانیت...

141

لورتا بدون دارو و عوارض اختلالات را درمان می‌کند. مراکز علوم اعصاب و روانشناسی سایبر اولین مراکز لورتا در ایران هستند. | وبسایت www.cyberneuro.org | اینستاگرام instagram.com/cyberneuro | مطب تهران مطب تهران 02188094137-02144206861 | مطب تبریز 04133284250

pixel