راهی - قسمت ۱-۱

912
علی اکبر معلم دامغانی 12 دنبال‌ کننده
912 بازدید
اشتراک گذاری
پایگاه الکترونیکی علی اكبر معلم دامغانی www.aliakbar-moallem.com تهیه کنندگان: ناصر حامدی و روح اللّه فخرو کارگردان: روح اللّه فخرو تدوین: مرتضی مطهری نژاد تهیه شده در شبکه استانی سمنان با تشکر از: خانواده محترم معلم آیت الله العظمی مکارم شیرازی احسان امیرعبدالهیان استاد حسین معلم استاد رضا داوری استاد علی معلم دامغانی دکتر بیتا مسگرپور ...
pixel