اجرای صحیح حرکت جلو بازو دمبل لاری

4,025

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/two-arm-dumbbell-preacher-curl

فیتنس پرو
فیتنس پرو 355 دنبال کننده