همه چیز از درون ماست

169
همیشه یاد گرفتیم بیرون خود را مقصر بدانیم اما همه چیز از درون ماست... | استاد فرشاد فردابراهیمی | کانال: @Fortuner
pixel