کوره جسدسوزی درآمریکا 18+

6,712

در این مستند مرده ها را در کوره های آدم سوزی می سوزانند و پس از آن که ذغالی از مرده باقی ماند آن را پودر و تحویل وراث می دهند.

mahdi009893

mahdi009893

3 سال پیش
دلم به حال مرده میسوزه
majid

majid

3 سال پیش
وای خدا
فرهنگ دوست

فرهنگ دوست

4 سال پیش
خیلی دلم به حال خودم سوخت
عرفان

عرفان

4 سال پیش
Puke!!!!