کلیپ کوتاه اربعین امام حسین (ع)

3,913
به دیوارِ این سینه سر می زند، دلی که برای ات کبوتر شده ... و عطرش بسوی تو پر می زند، گُلی که برای تو پرپر شده ...
جام جمکران 3.5 هزار دنبال کننده
pixel