برگزاری مراسم جشن انقلاب اسلامی در قرقیزستان - قسمت دوم

205

برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قرقیزستان - قسمت دوم