تختی به دستور مصدق مجسمه های شاه را جمع کرد!

514

مستند "ارثیه پدری" به کارگردانی مهدی نقویان، به زندگی و سرنوشت محمدرضا پهلوی می پردازد. این مستند تاریخی با ارشیوهای جذاب و دیده نشده را در سینمامارکت تماشا کنید cmmt.ir/44O