هنر امیدآفرین ۱۸/ خوشنویسی شعر حافظ اثر استاد مجید چیزفهم

38
هنر امیدآفرین۱۸ خوشنویسی شعر خواجه اهل راز، حافظ شیرازی اثر طبع هنرمندانه استاد مجید چیزفهم دانشمندیان همراه با آواز محمد معتمدی رییس انجمن خوشنویسان ایران شعبه شیراز در بزرگداشت هفته هنر انقلاب اسلامی پیرامون هنر امیدآفرین و گذر از شرایط کنونی و شیوع کرونا فروردین ۱۳۹۹ #هفتههنرانقلاب #حوزه_هنری #هنر_انقلاب #حوزه_هنری_فارس @artfars
pixel