کاهش وزن7 1کیلویی بسیار راحت و اصولی

705
با تیم دکتر مجید کلاهدوزان توانستم 17 کیلو کاهش وزن پیدا کنم و دیابت خود را کنترل کنم و از این بابت بسیار خوشحالم.
pixel