ویدیویی زیبا از یکی از زیباترین تکیه های ایران!

110
تکیه معاون الملک، در استان کرمانشاه از عهد قاجاریه به بعد تکایای متعدد و معتبری درمرکز شهر ساخته شد است. این مراسم با شکوه بسیار زیادی برگزار می‌شده‌است. در زمانی که تکیه‌ها هنوز برقرار نشده بودند یکسری از افراد شهر در برخی از محلات که افراد معتقد و زحمت کشی بودند: یکسری مراسم سوگواری برگزار می‌کردند.
pixel