نظريه زبانيت رضا براهنی از منظر طرحواره ها _ لیلا صادقی

83
Shortstory 5 دنبال‌ کننده
83 بازدید
اشتراک گذاری
(شعرشناسی شناختی) گفت و گوی امین روزبهانی با ليلا صادقی در صد و بيست و يكمين نشست مستقل سير مطالعاتی ١٤ آذر، جمعه، ١٣٩٩
Shortstory 5 دنبال کننده
pixel