ویژگی های «ناوشکن سهند»؛ رادارگریزی سهند دشمن را غافلگیر می کند

1,965
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.2 هزار دنبال کننده