روایت خواندنی فرهاد گوران از کوچ شامار.با دکلمه سجاد سوری

65
#کوچ_شامار #فرهادح گوران #رمان خوب ایرانی#کتاب خوب بخوانیم#سجادسوری zozeye.sher@ لینک تلگرام و وبلاگ؛ ( Farhaadhgooraan.blogfa.com) ( farhaadgooraan@ )
pixel