حذف فیزیک بیمه‌نامه شخص ثالث

768
مصطفی ملکی مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ملت خبر داد: حذف فیزیک بیمه‌نامه شخص ثالث بر اساس آخرین بخشنامه بیمه مرکزی که در تاریخ 27/2/99 منتشر شده است، همه شرکت‌های بیمه باید از اول خرداد صدور بیمه‌های شخص ثالث را بدون نسخه فیزیکی و فقط با نسخه الکترونیک آن انجام دهند. مصطفی ملکی از شرایط این بخشنامه وحذف فیزیک بیمه‌نامه شخص ثالث می‌گوید.
بیمه ملت 173 دنبال کننده
pixel