فیلم کوتاه انرژی نیوز از عملیات پیچیده نفتی ایران در اعماق اب های خلیج فارس

205
عملیات نصب رایزرهای خط لوله نفت میدان رشادت توسط غواسان فلات قاره انجام شد
انرژی نیوز 20 دنبال کننده
pixel