پیشرفت زیر فشار تحریم

398

رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر درباره گفتمان مقاومت در شرایط تحریم و عهد شکنی دشمن در مذاکرات سخن به میان آورده بودند.

خبرگزاری تسنیم 4 هزار دنبال کننده
pixel