نحوه ی ساخت بارکد QR به وسیله ی نرم افزار QR ساز

3,733

در این آموزش نحوه ی ساخت شش نوع بار کد QR مختلف با نرم افزار QR ساز را بررسی کردیم. شما میتوانید این نرم افزار را بطور رایگان از پیورسافت دانلود کنید: https://puresoftware.org/go/qr

پیورسافت
پیورسافت 8 دنبال کننده