در دانشگاه های کشور چه خبر است؟؟

2,828

خلاصه 8 دقیقه ای برنامه غیر محرمانه با حضور دکتر علی عبدالعالی که به بررسی سیاست های وزارت علوم در مورد دانشگاه ها می پردازد. " در یکی از بهترین دانشگاه های دنیا، درآمد ارتباط با صنعت دانشگاه، برابر کسر قابل توجهی از درآمد نفتی ایران است" دکتر عبدالعالی