قرآن‌شناسی شریعت سنگلجی ـ انجمن مطالعات قرآنی

60
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در این جلسه به معرفی شریعت سنگلجی ـ روحانی اصلاح‌گرای دورۀ رضاشاه ـ می‌پردازد و با تکیه بر کتاب مهم او «کلید فهم قرآن» اندیشه‌های قرآنی وی را شرح می‌دهد.
pixel