نمایشگر های شفاف LED - بسیار جالب حتما ببینید

54
با صفحات شفاف مخصوص ، شیشه خود را به نمایشگر ال ای دی تبدیل کنید! پرتو الکترونیک، ارائه دهنده تجهیزات حرفه LED وبسایت:www.peno.ir
pixel