وی آپ متناوب با دمبل

441

تکنیک وی آپ با دمبل جهت ساخت عضلات شش تکه شکمی. برنا اسپرت عرضه کننده انواع تجهیزات ایروبیک و بدنسازی از برترین برندهای روز دنیا. www.bornasport.com