خواهر من فکر میکنه من مادر او هستم ❤

458

من شخصیت کانال رونیکا رو گذاشتم

❤️ Camelia ❤️

❤️ Camelia ❤️

1 ماه پیش
خیلی ممنون واقعا ممنون ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
❤️ Camelia ❤️

❤️ Camelia ❤️

1 ماه پیش
❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
❤ Mahgol❤ عاشق همه چی(لیدی باگ ) انفالوع نکنید!
❤ Mahgol❤ عاشق همه چی(لیدی باگ ) انفالوع نکنید! اموزش عاشق شدن در بازی school girl simolater : اول میزی توی اتاق کامپیوتر یه قلب هست بر میداری میای تو کلاس اونی که عاشق شی بعد میزانی زیر میزش بعد میزاری بیاد ببینه ..و یه بار باهاش خوب حرف بزن عاشقت میشه بعد هی حرف بزن هی بزن7بار خودت هم میشی بعد
❤️ Camelia ❤️

❤️ Camelia ❤️

1 ماه پیش
ممنون از شخصیت من استفاده کردی ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️