نوحه زنجیرزنی " ببین به اشک چشمانم حرمله میخنده..."

16,752

مشک خیمه آب نداره/ خدا اصغر تاب نداره/ ببینید از سوز عطش بیقراره خواب نداره/ فضای دشت کرب و بلا چه تیره و تاره/ مگه چقد آب مینوشه یه طفل شیرخواره/ مداحی: آقای مصطفی حاج احمدی

هیعت متوسلین صاحب الزمان افاغنه کیلان

هیعت متوسلین صاحب الزمان افاغنه کیلان

2 سال پیش
بسیار زیبا اجرتون با امام حسین
دماوند - محله چالکا
دماوند - محله چالکا سلامت باشید، التماس دعا