تریلر بازی Diesel Brothers Truck Building Simulator

208

بازی Diesel Brothers Truck Building Simulator که یک شبیه ساز ساخت خودرو است در تاریخ 20 ارديبهشت یا (May 10) منتشر خواهد شد.