شادی را بامردم اذربایجان تجربه کنیم(گزارش از محمدشکوهی)

498

کسانیکه پای دار قالی میشینند و ارمغان ذهنی و چشمی و تجربه سالها استاد شاگردی رو در یک نگاه به دار قالی به چشمان ما هدیه میدهند خود دارای دنیایی شاد و مفرح و ناگفته هایی پر از احساس هستند.با هم به جمع یکی از کارگاههای بافندگی شهر تبریز میریم تا از حال و هوای اونجا گزارش کوتاهی رو تقدیمتون بکنیم.

ایران مجری 31 دنبال کننده
pixel