امامزاده حمزة ابن موسی الکاظم(ع) کاشمر

19
نمایی از آستان مقدس حضرت حمزة ابن موسی الکاظم علیه السلام شهرستان کاشمر.
نمای ترشیز 6 دنبال کننده
بهت
%80
کارگردان: عباس رافعی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
بهت
pixel