مرکز تصویربرداری دکتر شاکری / بهترین سونوگرافی تهران

2,156
/**مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای دیجیتال تصویربرداری/** سونوگرافی غربالگری دکتر شاکری با 18 سال سابقه، دقیق ترین سونوگرافی تهران/** تعیین جنسیت جنین در هفته یازدهم
pixel