پشیمانی متین ستوده از تمسخر بیرانوند

10,752

متین ستوده به اشتباهش در گزارشگری فوتبال اعتراف کرد.